Confidenţialitatea datelor personale

18.06.2019
7752

În exercitarea atribuţiilor şi obligaţiilor, IMU este în drept să solicite şi să primească de la persoanele fizice documente, informaţii şi date necesare pentru procesul de acordare a asistenței medicale de urgență.

În contextul dat, Institutul de Medicină Urgentă prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, fiind înregistrat, în modul corespunzător, în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal.

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor menţionate expres în Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimțământul în mod neechivoc pentru această prelucrare.

În conformitate cu prevederile art.art.12-18 al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011, subiectul datelor cu caracter personal dispune de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziţie al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiţie.

În scopul exercitării drepturilor prevăzute de Lege, subiectul datelor cu caracter personal este în drept să se adreseze cu o cerere scrisă către IMU, mun. Chişinău, str.Toma Ciorba, 1.

Textul integral al Legii poate fi accesat pe adresa
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=340495&lang=1

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.