Regulamente

26.07.2019
6633
Regulamente Interne

 Regulamentul de activitate al IMSP Institutul de Medicina Urgenta 2020

Regulamentul intern

Regulamentul de activitate al IMSP Institutul de Medicina Urgenta 2016

 

 Ordine Interne

Ordin nr.32 din 19 februarie 2020 "Cu privire la implimentarea Standardului Comitetului European pentru Testarea Sensibilitatii la Antimicrobiene"    www.eucast.org

 Ordin nr. 11 din  10 ianuarie 2020 " Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, evaluarea, păstrarea, utilizarea, răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol, în cadrul IMSP IMU, aprobarea Registrului de evidență al cadourilor și instituirea comisiei de evidență și evaluare a cadourilor"

Ordin nr.12 din 10 ianuarie 2020 "Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, cazurilor de influență necurespunzatoare în cadrul IMSP IMU"

 

 Contracte Colective

Anii 2018-2021

Contract colectiv anii 2018-2021 IMSP IMU

Anii 2014-2017

 Lista profesiilor si functiilor, durata concediilor si zilei de munca

Lista salariatilor care beneficiaza de supliment la salariul de functie (tarifar) pentru munca de noapte

Lista subdiviziunilor si functiilor in care pentru conditiile de munca vatamatoare

Regulament privind premierea si acordarea ajutorului material salariatilor

Lista functiilor in care pentru conditiile de munca vatamatoare, salariatii beneficiaza de alimentatie de protectie a sanatatii

 

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.