Laboratoare

26.05.2019
6396
"Sistemogeneza particularităţilor factorilor de risc, mecanismelor patogenetice și elaborarea strategiilor de tratament al AVC în populația RM".  

Codul proiectului 15.817.04.08A. 01.01.2015 –31.12.2018

Lista executorilor(funcţia în cadrul proiectului, titlul ştiinţific) 

 

1. Zota Eremei Doctor în medicină Șef de laborator
2. Groppa Stanislav Dr.hab. Cercetător științific principal
3. Cernobrov Dumitru Fara grad Cercetător științific stagiar
4. Popușoi Grigore Fara grad Cercetător științific
5. Barat Sorin Fara grad Cercetător științific
6. Efremova Daniela Fara grad Cercetător științific
7. Niguleanu Eugeniu Fara grad Cercetător științific
8. Pîrţac Ion Fara grad Cercetător științific stagiar
9. Dan Glavan Fara grad Laborant
10. Zota Eremei Dr. hab Cercetător științific principal
11. Anestiadi Vasile Doctor în medicină Cercetător științific coordonator
12. Borovic Eduard Doctor în mdicină Secretar științific
13. Munteanu Andrei Fara grad Cercetător științific
14. Vatamanu Eleonora Dr. hab Cercetător științific principal
15. Ciobanu Natalia Fara grad Cercetător științific stagiar
16. Lisnic Vitalie Dr. hab Cercetător științific coordonator
17. Balanuța Tatiana Fara grad Cercetător științific stagiar

 

 

Tratamentul prin terapia celulară a ischemiei critice a membrului inferior” 

Codul proiectului: 16.00354.80.05A 01.08.2016 – 31.12.2017

Lista executorilor (funcţia în cadrul proiectului, titlul ştiinţific)

 

1. Anatolie Calistru Dr. șt. med, profesor univ. Director de proiect, cercetător științific principal
2. Muravca Alexei Fără grad Cercetător științific stagiar
3. Cociug Adrian Dr. Cercetător științific
4. Moghildea Ion Fara grad Cercetător științific stagiar
 
 
Optimizarea strategiiei şi tacticii medico-chirurgicale de tratament al leziunilor asociate şi fracturilor multiple la pacienţii cu traumatism toracic” 

Codul proiectului 15.817.04.10A 01.01.2015 –31.12.2018

Lista executorilor (funcţia în cadrul proiectului, titlul ştiinţific)

 

1. Kusturov Vladimir Doctor habilitat în medicină, conf. cercet. Conducătorul proiectului
2. Mișin Igor Doctor habilitat în medicină, prof. cercet. Cercetător științific superior
3. Gurghiș Radu Doctor în medicină Cercetător științific
4. Vozian Marin Doctor în medicină Cercetător științific
5. Şor Elina   Cercetător științific
6. Kusturova Anna Doctor în medicină Cercetător științific

 

 

„Optimizarea managementului terapeutic precoce pacientului critic prin implementarea metodelor angiografice miniinvazive şi de repermeabilizare trombolitică.”

Codul proiectului 15.817.04.09A 01.01.2015 –31.12.2018

Lista executorilor (funcţia în cadrul proiectului, titlul ştiinţific)

 

1. Gheorghe Ciobanu dr. hab. în med., prof. univ. Șef de laborator
2. Mişin Igor Doctor habilitat în medicină, prof. cercet. Cercetător științific principal
3. Melnicov Victoria   Cercetător ştiinţific
4. Rabovila Ala   Cercetător ştiinţific
5. Scurtov Natalia   Cercetător științific
6. Bicic Tatiana   Cercetător ştiinţific
7. Moşneguţa Sergiu   Cercetător ştiinţific
8. Nicorici Oleg   Cercetător ştiinţific
9. Raşculova Larisa   Laborant
10. Harea Tatiana   Laborant

 

 

„Particularităţile mecanismelor patogenetice,  managementul ne-invaziv si neurochirurgical al AVC ischemic în populaţia RM.”

Codul proiectului 15.856.04.01A 01.01.2015 – 31.12.2016

Lista executorilor (funcţia în cadrul proiectului, titlul ştiinţific)

 

1. Zota Eremei d.ș. Director de proiect Cercetător ştiinţific
2. Plotnicu Sorin Fără grad Cercetător ştiinţific
3. Gasnaș Alexandru Fără grad Cercetător ştiinţific
4. Smolnițchii Roman Fără grad Cercetător ştiinţific
5. Crivorucica Igor Fără grad Cercetător ştiinţific
6. Rusu Tatiana d.ș. Cercetător ştiinţific
7. Smetanca Irina Fără grad Laborant

 

 

 

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.