Susţinere teze

26.05.2019
7948
  1. SUMAN Sergiu. Patternul morfofuncţional şi semnificaţiile clinice ale complexului coledopancreaticoduodenal. 01 – Anatomia omului. Teza de doctor habilitat în ştiinţe medicale. Susţinerea 06. 07. 2015.
  2. TIHON-PASCAL Ludmila. Aspectele clinice şi medico-sociale ale stărilor de urgenţă ginecologică în Republica Moldova. 00.01 – Obstetrică şi ginecologie. Teza de doctor în ştiinţe mediciale. Teza a fost susţinută pe 16 iunie 2015 în CSS şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015
  3. VOZIAN Marin. Diagnosticul şi tratamentul mucocelului apendicular. 321.13 – Chirurgie. Teza de doctor în ştiinţe medicale. Susţinută pe 3 iulie 2015 în CSS şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015
  4. KUSTUROVA Ana. Deformităţile coloanei vertebrale la copii şi adolescenţii de vârsta şcolară. 321.18 – ortopedie şi traumatologie. Teza de doctor în ştiinţe mediciale. Susţinuta 6 aprilie 2016 în CSS şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2016
  5. AMBROSII Tatiana. Teza de doctor în știință: Prevenirea complicațiilor postanestezice la pacienții cu sindrom de apnee obstructivă de somn. 321.19 – Anesteziologie și terapie intensivă. Teza a fost susţinută pe 19 iulie 2017 în CSS şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018
  6. CHELE Nicolae. Metode minim invazive de instalare timpurie a implantelor dentare endoosoase. Teza de doctor habilitatîn medicină. 00.21 – Stomatologie. Teza a fost susţinută pe 6 iulie 2018 în CSS şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018
  7. HÎNCOTA Dumitru. Particularităţile osteosintezei în fracturile femurului distal. 18 – ortopedie şi traumatologie. Teze de doctor în ştiinţe mediciale. Teza a fost susţinută pe 12 iulie 2018 în CSS şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018
  8. BELÎI Natalia. Durerea postoperatorie persistentă: factori de risc și prevenire Teza de doctor în ştiinţe mediciale.19 – Anesteziologie și terapie intensivă.Teza a fost susţinută pe 6 martie 2019 în CSSşi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2019
  9. ŞANDRU Serghei. Managementul procesului anestezic la bolnavul geriatric în cadrul actului chirurgical. Teza de doctor habilitatîn medicină. 19 – Anesteziologie și terapie intensivă.Teza a fost susţinută pe 18 ianuarie 2019 în CSS şi aprobată de CNAA pe 15 martie 2019
  10. GORINCIOI Nadejda. Particularităţile clinice şi molecular-genetice ale epilepsiei simptomatice cauzate de neurocisticercoză. Teza de doctor în ştiinţe mediciale. 00.13 - Neurologie Teza a fost susţinută pe 7 iunie 2019 în CSS şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

 

 

1 Gh. Croitor 

V.Beţişor, membru-corespondent al AŞ RM, profesor universitar, dr. hab. în med., om emerit, N.Gavriuşenco, profesor universitar, d. hab. în ştiinţe tehnice-Institutul „N. Priorov”, Moscova, Rusia
Tratamentul chirurgical în complexul de recuperare a bolnavilor cu coxartroze. 

(14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie )

Gheorghe Croitor - Autoreferat.pdf
2 V. Kusturov 

F.Gornea, professor universitar,dr. hab. în med., om emerit, Gh.Ghidirim, academician AŞ RM, profesor universitar, dr. hab. în. medicină
Tratamentul chirurgical al fracturilor oaselor bazinului în leziuni multiple şi asociate.

(14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie )

Vladimir Kusturov- Autoreferat.pdf
3 Gh.Rojnoveanu 

Gh. Ghidirim , academician AŞ RM, profesor universitar, dr. hab. în. medicină
Traumatismele abdominale în cadrul politraumatismelor: particularităţi etiopatogenetice, algoritm de diagnostic şi management medico-chirurgical.

(14.00.27 – Chirurgie )

Gh. Rojnoveanu - Autoreferat.pdf
4 M. Ganea 

S. Groppa, membru-corespondent al AŞ RM, profesor universitar, dr. hab. în med., C. Eţco, profesor universitar,dr. hab. în med.
Insuficienţa vasculară cerebrală la invalizii după traumatisme craniocerebrale (aspecte neurologice şi medico-sociale.

(14.00.13 – Neurologie, 14.00.33 – Medicină socială şi management )

Mihai Ganea - Autoreferat.pdf
5 I. Mişin

Gh. Ghidirim , academician AŞ RM, profesor universitar, dr. hab. în. medicină
Caracteristica comparativă a eficacităţii metodelor de profilaxie şi tratament a hemoragiilor din varicele esofagiene şi gastrice în hipertensiunea portală

(14.00.27 – Chirurgie )

Igor Misin - Autoreferat.pdf
6 E.Guţu 

Gh. Ghidirim , academician AŞ RM, profesor universitar, dr. hab. în. medicină
Prognozarea şiprevenirea recidivei hemoragiei ulceroase gastroduodenale. 

(14.00.27 – Chirurgie )

7 Gh.Ciobanu

Gh. Ghidirim , academician AŞ RM, profesor universitar, dr. hab. în. medicină, E.Popuşoi,profesor universitar, dr. hab. în med.
Evaluarea clinico-epidemiologică şi managementul strategiilor urgenţelor medico-chirurgicale în Republica Moldovav

(14.00.27 – Chirurgie 14.00.33 – Medicină socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii)

CG_obrazac_za_vizu.pdf
8 V.Ghereg 

Gh. Ghidirim , academician AŞ RM, profesor universitar, dr. hab. în. medicină
Ventilaţia pulmonară controlată şi asistată la pacienţii cu insuficienţă cardiorespiratorie.

(14.00.37 – Anesteziologie-reanimatologie)

Deservire.xlsxTeze de doctor în medicină executat pe baza IMU (1994-2012)

 

       
1 Boleac Diana

Conducătorștiințific: Șandru Serghei, doctor în științe medicale, conferențiar universitar,Consultant ştiințific: Croitor Gheorghe,doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
Anestezia Combinată Spinală Epidurală ăn Chirurgia Ortopedică a Femurului

(321.19 – anesteziologie şi terapie intensivă)

Boleac Diana.pdf
C.Z.U.: 616.718.1:616.832‒009.614

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” 

30.06.2015
2 S.Balan 

S.Balan Conducător științific: Academician AȘ RM dr. hab. în med. prof. univ. Gh.Ghidirim
Tratamentul obezităţii severe prin intervenţii chirurgicale asupra tractului gastro-intestinal 

(14.00.27 – Chirurgie)

Sergiu_Balan_abstract.pdf
DH 50.14.00.27-48 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” 

30.06.2015
3 Crăciun Ion

Conducăt or ştiinţific: Mişin Igor, doctor habilitat în medicină, conf erenţiar cercetător Referenţi oficiali: Donscai a Ana, doctor habilitat î n medicină, conf erenţiar cercetător, Cazacov Vl adimir, doct or habil itat în medi cin ă, conferenţ iar universitar
Ischemia Mezenterică Acută: Optimizarea Diagnosticului şi Tratamentului.

(321. 13 - chirurgie )

Craciun Ion.pdf
CZU: [616.136. 46-005. 6-06]:[616-079.4+616.13- 089+615.862] 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” 

29.06.2015
4 O. Zănoagă

O.Zănoagă Conducător științific: dr. hab. în med. prof. univ. V. Topalo
Hemarogiile postextraţionale dentare

(14.00.21 –Stomatologie)

oleg_zanoaga_abstract.pdf
DH 50.14.00.21 -23 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” 

29.06.2015
5 Vasiliev Andrei

Conducător ştiinţific:Mişin Igor, dr. hab. în med., conferenţiar cercetător. Consultant ştiinţific: Tănase Adrian,dr. hab. în med., profesor universitar.
Complicaţiile tardive ale accesului vascular pentru hemodializa programata: Diagnosticul şi tratamentul chirurgical

(14.00.27 – chirurgie)

Andrei Vasiliev.pdf
CZU: 616.61 - 008.64 - 073.27 : 616.1 - 089.844

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

26.06.2015
6 Gurghiş Radu 

Conducător ştiinţific: Gheorghe Rojnoveanu, doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie"Nicolae Testemiţanu"
Managementul nonoperator şi miniminvaziv al leziunilor traumatice închise ale organelor abdominale parenchimatoase

(14.00.27 – Chirurgie)

gurghis_radu_abstract.pdf
DH 50-14.00.22-27.03.08 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

14.11.2012
7 Zastavniţchii Gheorghe 

Igor Mişin, doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Nicolae Ghidirim, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Rezultatele intervenţiilor seriate şi într-o singură etapă în tratamentul ocluziilor neoplazice de colon

(14.00.27 – Chirurgie)

gheorghe_zastavnitchi_abstract.pdf
DH 50-14.00.27

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

28.03.2012
8 P. Croitor 

P. Croitor Conducător științific: dr. hab. în med. prof. univ. F. Gornea
Tratamentul chirurgical al fracturilor acetabulare

(14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie)

Petru_Croitor_abstract.pdf
DH 0.14.00.22-12

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

01.12.2010
9 N.Erhan 

N.Erhan Conducător științific: dr. hab. în med. prof. univ .F.Gornea
Chirurgie artroscopică în tratamentul fracturilor intraarticulare ale genunchiului 

(14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie)

Nicolae_Erhan_abstract.pdf
DH 0.14.00.22-12 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

24.11.2010
10 R. Baltaga

Gh. Ghidirim , academician AŞ RM, profesor universitar, dr. hab. în. medicină V. Ghereg , profesor universitar, dr. hab. în med.
Terapia adjuvantă în tratamentul complex al pancreatitei acute severe.

(14.00.37 – Anesteziologie şi reanimatologie)

Ruslan Baltaga - Autoreferat.pdf
DH 50.14.00.37

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” 

14.04.2005
11 A. Dolghi

Gh. Ghidirim , academician AŞ RM, profesor universitar, dr. hab. în. medicină
Eficacitatea hemostazei endoscopice primare şi repetate în hemoragiile digestive superioare non-variceale

(14.00.27 – Chirurgie )

Andrei Dolghi - Autoreferat.pdf
DH 50.14.00.27 – 37 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

14.04.2005
12 M. Şincari

Grigore Zapuhlîh, profesor universitar, dr. hab în şt. med
Diagnosticul şi tratamentul traumatismelor vertebro-modulare a joncţiunilor toraco-lombare

(14.00.28 – Neurochirurgie )

Marcel Sincari - Autoreferat.pdf
DH 50.14.00.22 - 02

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” 

14.04.2005
13 Iu. Bazeliuc

M.Corlăteanu profesor universitar, dr. hab. în med., om emerit, Laureat al Premiului de Stat
Blocajul prelungit prin administrare fracţionată a anestezicului local în tratamentul complex al fracturilor multiple ale scheletului toracic.

(14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie)

DH 14.93.33 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

14.04.2005
14 Alina Glavan

V.Beţişor, profesor universitar MCAŞRM, dr. hab în med., F.Gornea ,profesor universitar, dr. hab. în med.
Tratamentul complex al fracturilor de radius distal şi consecinţele lui

(14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie)

Alina Glavan - Autoreferat.pdf
DH 50.14.00.22-05

Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”

15.05.2002
15 V.Iacub

E. Cicală, profesor universitar, dr. hab. în med.
Monitoringul paraclinic şi tratamentul radical în ulcerul perforat gastroduodenal

(14.00.27 – Chirurgie)

DH 14.93.33 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” 

15.05.2002
16 E.Zota

S. Groppa, profesor universitar, membru-corespondent al AŞ RM, dr. hab. în med.
Particularităţile diagnosticului diferenţial şi consultul medicogenetic al distrofiei musculare progresive Duchenne

(14.00.13 – Neurologie)

DH 50.14.00.13 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” 

25.10.2000
17 V.Ţurcanu

Gh. Ghidirim, academician AŞRM, profesor universitar, dr.hab.în med.
Poziţia ecografiei în algoritmul diagnostic şi terapeutic al patologiei acute traumatice parenchimatoase şi nontraumatice hepato-pancreatobiliare. 

(14.00.19 – Imagistică medicală)

DH 52.14.00.19-02 

Institutul oncologic al RM

25.10.2000
18 A.Beţişor

M.Corlăteanu profesor universitar, dr. hab. în med., om emerit, Laureat al Premiului de Stat
Artroplastia de şold în fractura de col femural şi consecinţele ei. 

(14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie)

DH 50.14.00.22 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

25.05.1999
19 S. Berliba

Gh. Ghidirim , academician AŞ RM, profesor universitar, dr. hab. în. medicină,
Particularităţile diagnosticului şi tratamentului leziunilor traumatice ale pancreasului.

(14.00.27 – Chirurgie)

Sergiu Berliba - Autoreferat.pdf
DH 50.14.00.27-23

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” 

23.04.1997
20 Gheorghe Roşu 

M.Corlăteanu , profesor universitar, dr. hab. în med., om emerit, Laureat al Premiului de Stat
Tratamentul chirurgical al fracturilor claviculei în aspect funcţional 

(14.00.22 – Traumatologia şi ortopedia)

DH 14.93.33 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” 

23.04.1997
21 I.Găgăuz

Gh. Ghidirim, academician AŞRM, profesor universitar, dr.hab.în med.
Tactica chirurgicală şi rezultatele precoce în tratamentul pancreatitei acute distructive 

(14.00.27 – Chirurgie)

DH 14.93.33 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” 

23.04.1997
22 S.Şandru

V.Ghereg,conferenţiar universitar, dr. hab. în med., V. Topală, profesor universitar, dr. hab. în med.
Anestezia şi terapia intensivă în cadrul tratamentului chirurgical la pacienţii cu lipomatoză cervicală sistemică benignă 

(14.00.37 – Anesteziologie-reanimatologie)

DH 14.93.33 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” 

23.04.1997
23 A.Ghereg

Gh. Ghidirim, academician AŞRM, profesor universitar, dr.hab.în med.
Metode endoscopice şi transparietale în tratamentul icterului mechanic complicat cu colangită 

(14.00.27 – Chirurgie)

DH 14.93.33 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” 

18.12.1996
24 E. Beschieru

Gh. Ghidirim , academician AŞ RM, profesor universitar, dr. hab. în. medicină
Tactica organoamenajată în tratamentul leziunilor traumatice ale ficatului şi splinei

(14.00.27 - Chirurgie)

Eugeniu Beschieru - Autoreferat.pdf
DH 50.14.00.27-13

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” 

10.07.1996
25 R.Postolachi

Gh. Ghidirim, academician AŞRM, profesor universitar, dr.hab.în med.
Katatraumatismele generale asociate

(14.00.28 - Neurochirurgia )

Roman Postolachi - Autoreferat.pdf
DH 50. 14.00.28-03

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu

10.07.1996
26 M.Darciuc

V.Beţişor, profesor universitar, membru-corespondent al AŞ RM, dr. hab. în med., om emerit,
Osteosinteza combinată stabil-funcţională în tratamentul fracturilor diafizare ale oaselor lungi 

(14.00.22 – Traumatologia şi ortopedia)

DH 14.93.33 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

10.07.1996
27 V.Dolganiuc

Gh. Ghidirim, academician AŞRM, profesor universitar, dr.hab.în med. V.Ghereg,conferenţiar universitar, dr. hab. în med.,
Actul anestezic în cadrul intervenţiilor chirurgicale endoscopice 

(14.00.37 – Anesteziologie-reanimatologie )

DH 14.93.33 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

10.07.1996
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.