Drepturi şi responsabilităţi

18.06.2019
10245

Conform Legii nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului  (http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=313060)

Pacientul are dreptul la

- asistenţă medicală gratuită în volumul stabilit de legislaţie;
- atitudine respectuoasă şi umană din partea prestatorului de servicii de sănătate, indiferent de vârstă, sex, apartenenţă etnică, statut socio-economic, convingeri politice şi religioase;
- securitate a vieţii personale, integritate fizică, psihică şi morală, cu asigurarea discreţiei în timpul acordării serviciilor de sănătate;
- reducere a suferinţei şi atenuare a durerii, provocate de o îmbolnăvire şi/sau intervenţie medicală, prin toate metodele şi mijloacele legale disponibile, determinate de nivelul existent al ştiinţei medicale şi de posibilităţile reale ale prestatorului de servicii de sănătate;
- opinie medicală alternativă şi primirea recomandărilor altor specialişti, la solicitarea sa ori a reprezentantului său legal (a rudei apropiate), în modul stabilit de legislaţie;
- asigurare de asistenţă medicală (obligatorie şi benevolă), în conformitate cu legislaţia;
- informaţii cu privire la prestatorul de servicii de sănătate, profilul, volumul, calitatea, costul şi modalitatea de prestare a serviciilor respective;
- examinare, tratament şi întreţinere în condiţii adecvate a normelor sanitaro-igienice;
- informaţii exhaustive cu privire la propria sănătate, metodele de diagnostic, tratament şi recuperare, profilaxie, precum şi la riscul potenţial şi eficienţa terapeutică a acestora;
- informaţie completă privind factorii nocivi ai mediului ambiant;
- exprimare benevolă a consimţământului sau refuzului la intervenţie medicală şi la participare la cercetarea biomedicală (studiul clinic), în modul stabilit de prezenta lege şi de alte acte normative;
- acceptare sau refuz în ce priveşte efectuarea ritualurilor religioase în perioada spitalizării în instituţia medico-sanitară, dacă aceasta nu afectează activitatea ei şi nu provoacă prejudiciu moral altor pacienţi;
- asistenţă a avocatului sau a unui alt reprezentant în scopul protecţiei intereselor sale, în modul stabilit de legislaţie;
- informaţie privind rezultatele examinării plângerilor şi solicitărilor, în modul stabilit de legislaţie;
- atacare, pe cale extrajudiciară şi judiciară, a acţiunilor lucrătorilor medicali şi ale altor prestatori ai serviciilor de sănătate, precum şi a funcţionarilor responsabili de garantarea asistenţei medicale şi a serviciilor aferente.

Pacientul este obligat

- De a se adresa în mod civilizat personalului medico-sanitar, să aibă o atitudine principială şi corectă faţă de acesta, fiindu-i interzise injuriile şi vocabularul neprincipial.
- Să păstreze ordinea, liniştea şi curăţenia în spital;
- Să respecte programul de vizite şi de masă precum şi circuitele funcţionale din spital;
- Să nu deterioreze bunurile din spital;
- LA EXTERNARE ESTE OBLIGATORIE PREDAREA INTEGRALĂ A TUTUROR BUNURILOR PE CARE LE-A PRIMIT.
- Să respecte indicaţiile terapeutice ale cialis pe perioada internării;
- Să nu părăsească spitalul fără aprobare pentru probleme extramedicale; în cazul în care are drept de învoire să nu depăşească timpul care i-a fost acordat;
- Se interzice complet fumatul în unitatea sanitară,
- Spitalul dispune de toate condiţiile pentru păstrarea unei igiene corporale,  VĂ RUGĂM, folosiţi-vă de această oportunitate.
- Anunţaţi familia despre orele de vizită, intrarea este interzisă în restul zilei.
- ÎN SPITAL veţi sta atât timp cât este necesar doar dacă respectaţi prescripţiile medicale şi regulamentul de ordine interioară a spitalului.

Drepturile şi obligaţiile personalului medical

Codul de deontologie medicală

Ghidul privind aplicarera procedurii de comunicare și conseliere a pacientului

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.