INVITAȚIE

 

 

INVITAȚIE

de aplicare pentru funcția de membru-reprezentant al comunității pentru Consiliul de Administrație al IMSP Institutul de Medicină Urgentă

 

În temeiul prevederilor pct.27 și pct.33 din Regulamentul de organizare și funcționare a IMSP Institutul de Medicină Urgentă aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății al RM nr.405 din 05.05.2023, IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Toma Ciorbă 1, anunță inițierea procesului de selecție a Reprezentantului comunității pentru Consiliul de Administrație a IMSP Institutul de Medicină Urgentă,

Condiții pentru membru-reprezentant al comunității:

  1. Studii superioare (sunt fezabile competențele și experiența de muncă în domeniul economic, juridic, medical).
  2. Reprezentant al comunității poate fi lider a comunității locale, reprezentant a asociațiilor de pacienți, societății civile, mediului academic, instituției de învățământ, primăriei, etc.

 

Persoanele interesate vor depune dosarul de intenție care va conține:

  1. Cererea către Președintele Consiliului de Administrație al IMSP Institutul de Medicină Urgentă;
  2. Curriculum vitae (CV);
  3. Copia actului de identitate;
  4. Copia actului/actelor de studii;
  5. Scrisoarea de motivație.

Persoanele interesate pot anexa și alte acte care le consideră relevante pentru calitatea de membru- reprezentant al comunității.

 

 

Dosarele se pot depune fizic la sediul instituției, (etajul 3, Serviciul juridic) sau în format electronic la adresa de e-mail: anticamera@urgenta.md până la data de 29 februarie 2024.

 

 

 

Pentru informații suplimentare

Email: anticamera@urgenta.md

Tel.: 022250781, 022 250 704;

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.