Achiziții publice

22.04.2020
3836

 

Plan de achizitii

 

Plan de achizitii de bunuri, servicii si lucrari. Tr.IV 2021

Plan de achizitii de bunuri, servicii si lucrari pentru anul 2021

Plan de achizitii  de bunuri, servicii si luсrаri pentru аnul 2020

Plan de achizitie  UNITATEA PRIMIRI URGENTE 2020

Plan de achizitie de bunuri, servicii si luсrаri pentru аnul 2019

Plan de achizitie de bunuri, servicii si luсrаri pentru аnul 2018

 
Rapoarte

Raport Covid-19 pentru perioda 01/08/2020 - 30/09/2020

Raport Covid-19 pentru perioada  01/10/2020 - 31/12/2020

Raport cu privire la achizitiile publice efecturte in сопfогmitаtе сu Lеgea nr. 131/2015 

RAPORT privind realizarea achizitiilor directe in perioada stării de urgență pe teritoriul RM, declarată prin Hotărîrea Parlamentului RM nr.55 din 17.03.2020

RAPORT privind realizarea achizitiilor directe in perioada stării de urgență pe teritoriul RM

Raport cu privire la achizitiile de valoare mica in suma mai mare de 10 mii lei соnfоrm prevederilor legii пr.69/2020 cu privire la instituirea unоr masuri ре perioada starii de urgenta in sanatate publica si modificarea unоr acte normative

 
Rapoarte privind realizarea contractelor incheiate 2021

RAPORT privind realizarea contractelor incheiate in urma procedurilor de achizitii pentru trim. I  an. 2021

 
 
Rapoarte privind realizarea contractelor incheiate 2020

RAPORT privind realizarea contractelor incheiate in urma procedurilor de achizitii pentru trim. I  an. 2020 

RAPORT privind realizarea contractelor incheiate in urma procedurilor de achizitii pentru trim. II  an. 2020 

RAPORT privind realizarea contractelor incheiate in urma procedurilor de achizitii pentru trim. III  an. 2020 

RAPORT privind realizarea contractelor incheiate in urma procedurilor de achizitii pentru trim IV anul 2020

 

 

 
Contracte atribuite

Anunt de atribuire  pentru servicii de reparatie a dispozitivelor medicale IV

Anunt de atribuire 21012234

Anunt de atribuire 21013551

Anunt de atribuire 21013615

Anunt de Atribuire Servicii de Analize Medicale

Anunt de atribuire servicii de reparatie a dispozitivelor medicale

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.